Obsluha drtiče odpadu

Obsluha kuchyňského drtiče odpadu Waste:Master velmi jednoduchá, rychlá a bezpečná.
Dodržením následujícího postupu zamezíte nebezpečí úrazu i poškození samotného drtiče. 

Postup práce s drtičem odpadu:

 1. vytáhněte zátku ze dřezu (umožníte tak průtok vody a vkládání zbytků)
 2. pusťte středně silný proud studené vody (rozdrcený odpad tak odteče do odpadního potrubí)
 3. zapněte drtič - motor se rozběhne plnými otáčkami
 4. shrnujte nebo vkládejte do drtiče odpadky (pokud používáte ruce, nezasunujte prsty pod ochrannou gumovou manžetu! Pro hlubší zasunutí odpadků používejte pomůcku Mr. Scrappy)
 5. po skončení drcení nechte puštěný drtič i vodu cca 15 sekund. 
 6. vypněte drtič (drtiče odpadu Waste:Master nejou určeny pro nepřetržitý provoz)
 7. zastavte přívod studené vody (konec procesu drcení)

I když není drtič odpadu v provozu, stále funguje jako běžný sifon pod umyvadlem či kuchyňským dřezem.

Drtiče odpadu neobsahují žádné řezné ústrojí, či nože, jak se mnoho lidí mylně domnívá. 

Doporučení pro zlepšení a zefektivnění práce s drtičem:

 • Drťte pouze takové suroviny a typy odpadů, které do drtiče patří (biologický odpad, kromě silných vláken například v kukuřici, tvrdých pecek podobně).
 • Velké kusy předem rozkrájejte, tím zrychlíte samotný proces drcení a snížíte namáhání celého ústrojí drtiče.
 • Proces drcení se značně zjednoduší tím, že budete zároveň drtit různé typy odpadů.
 • Vždy pouštějte dostatečný proud vody pro zajištění dostatečného odtoku již rozmělněného odpadu.
 • Do samotného ústí drtiče můžete odpad shrnovat i rukou, jelikož samotné drtící ústrojí a kameny jsou v dostatečně velké vzdálenosti od ústí drtiče. Využijte však raději pomůcku mistr Scrappy.

Loading...