Možnosti ovládání/zapínání drtiče

Drtiče odpadu Waste:Master vyžadují přívod elektrické energie 220V.

Samotné zapínání a vypínání drtiče lze provést dvěma způsoby: 

  1. Nejvhodnější variantou je použití pneumatického spínače, kdy je pneumatické ovládací tlačítko umístěno přímo na dřezu nebo na pracovní desce stolu. Toto ovládání je nejbezpečnější, estetické a pohodlné.
    Rovněž instalace je snadnější.Pneumatický spínač je vybaven standardním síťovým přívodem s vidličkou, kterou můžeme zapojit do libovolné zásuvky. Zásuvka musí být vždy řádně uzemněná a její zapojení a jištění odpovídat příslušným ČSN. Spínač je vybaven zásuvkou, do které se zasune vidlička síťového přívodu drtiče.
    Pneumatický spínač je určen výhradně pro drtiče Waste:Master s originální vidličkou!
     
  2. Drtič je zapojen do zásuvky, která je ovládána již předem zabudovaným vypínačem na zdi v blízkosti dřezu. Tato varianta však vyžaduje poměrně komplikované zabudování vypínače do stěny při současném dodržení všech bezpečnostních norem, což může narušovat jak estetiku, tak ergonomii. Tyto práce je třeba svěřit kvalifikované osobě nebo firmě.

Lze také instalovat přídavný pojistný vypínač na skrytém místě jako dětskou pojistku pro zvýšení bezpečnosti. 
Podrobný návod a popis najdete v návodu k pneumatickému spínači.


Loading...