Instalace drtiče odpadu

Instalace kuchyňského drtiče je poměrně jednoduchá záležitost a zvládne ji každý zručnější domácí kutil vybavený alespoň minimální instalatérskou výbavou s trochou praxe. Můžete si tedy nainstalovat drtič sami. 

V případě jakýchkoliv pochybností je vždy nutno svěřit instalaci odborníkovi nebo odborné firmě. Předejdete tak zbytečným problémům a škodám.


Podmínky pro instalaci drtiče 

Pro instalaci drtiče odpadu platí v podstatě dvě podmínky. Je potřeba mít dřez s odtokovým otvorem 90 mm (v dnešní době většina dodávaných dřezů) a pod dřezem musí být dostatek místa na instalaci sifonu a napojení na odpadní potrubí (pokud v tomto prostoru není instalován odpadkový koš, vyhovuje vždy). 

Důležitým kritériem při instalaci je také průměr odpadního potrubí, které musí mít alespoň 40 mm a více. Vyústění drtiče odpadu by však nemělo být níže než vyústění odpadního potrubí. Výškový rozdíl mezi dnem vašeho dřezu a středem odpadní trubky by měl být větší než 190 mm. Obecně ale platí, že čím je vyústění odpadního potrubí níže, tím lépe a jednodušeji se drtič instaluje. 

Je-li odpad realizován v souladu s příslušnou ČSN, je požadavek na průměr a výšku odpadového potrubí pro instalaci drtiče splněn vždy. 


Příprava odpadního potrubí „za drtičem“ 

U nás běžně používané vyústění odpadního potrubí mívá průměr 40 mm. Vzdálenost osy středu potrubí ode dna dřezu musí být minimálně 190 mm – nikdy ne méně, doporučujeme 230 mm – více však nevadí). 

I při nejnižší lince (850 mm) a velmi hlubokém dřezu (200 mm) vždy vyhovuje minimální vzdálenost od podlahy cca 350 - 400 cm. 

Drtič odpadu sám netvoří pachovou uzávěru (sifon). Tu je nutné vytvořit z kolen odpadního potrubí za drtičem tak, aby výstup z této uzávěry byl alespoň o 10 mm níž, než je výstup z drtiče. Také lze použít ohebnou flexi hadici vytvarovanou do tvaru „U“. 

V některých případech je nutno snížit výšku odpadního potrubí, což lze provést dvěma způsoby. Buď změnou sklonu potrubí vedeného kolem stěny anebo vysekáním odpadního potrubí ze zdi a instalací nového potrubí v potřebné výšce. 


Shrnutí požadavků na instalaci drtiče odpadu: 

  • Pevně usazený dřez a zapojená vodovodní baterie
    (Špatně usazený či neupevněný dřez může způsobovat zbytečné vibrace a hluk)
  • Průměr otvoru v dřezu musí být alespoň 86 mm
    (Proražením lze přizpůsobit u nerezových dřezů, nikoliv však u dřezů keramických nebo smaltových) 

Loading...